Lunes, 25 De Enero De 2021
Carrer Major, 29, Torre-Serona - 25131 Teléfono: 973/75-03-47 Fax: 973/75-06-73
ajuntament@torreserona.cat

Portada

Carrer Major, 29
25131 Torre-Serona
Lleida
ajuntament@torreserona.ddl.net

Tots els continguts del lloc web Ajuntament de Torre-Serona -que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.- són, bé propietat de Ajuntament de Torre-Serona, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Ajuntament de Torre-Serona és propietat exclusiva de Ajuntament de Torre-Serona i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Ajuntament de Torre-Serona és de Ajuntament de Torre-Serona o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicaci&ocaute;, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Ajuntament de Torre-Serona o dels seus proveïdors.

Ajuntament de Torre-Serona i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Ajuntament de Torre-Serona són marques protegides per Ajuntament de Torre-Serona. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Ajuntament de Torre-Serona (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Ajuntament de Torre-Serona constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Ajuntament de Torre-Serona es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Ajuntament de Torre-Serona es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Ajuntament de Torre-Serona com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Ajuntament de Torre-Serona no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Ajuntament de Torre-Serona no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Ajuntament de Torre-Serona.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Ajuntament de Torre-Serona inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Ajuntament de Torre-Serona no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Ajuntament de Torre-Serona no implica que Ajuntament de Torre-Serona l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Ajuntament de Torre-Serona es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del Ajuntament de Torre-Serona.

Ajuntament de Torre-Serona exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Ajuntament de Torre-Serona o de webs de tercers.

Ajuntament de Torre-Serona no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Ajuntament de Torre-Serona.

El contingut del web de Ajuntament de Torre-Serona únicament és aplicable a territori espanyol.

Ajuntament de Torre-Serona garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Ajuntament de Torre-Serona. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Ajuntament de Torre-Serona, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Ajuntament de Torre-Serona enviant un e-mail a: ajuntament@torreserona.ddl.net

Mapa Web